Geluksmodel

Gelukkig oud worden in de Residence.

Het geluksmodel van prof dr Hans Becker als basis voor de ouderenzorg.

Cliënt, geen patiënt!

In de Residence Roosenburch schept Hans Becker in een eigen wereld met conversation pieces in het museum, atelier en in het gebouw, een huis voor ouderen, multi-cultureel en dwars door alle sociale maatschappelijke lagen heen. U bent hier geen patiënt maar cliënt! Plezier en geluk staan voorop. Becker vindt dat de zorg te veel is doorgeschoten naar regeltjes en formulieren en wil daar een eind aan maken. Hans Becker is oud-voorzitter van de raad van bestuur van Humanitas, buitengewoon hoogleraar, humanist, levensgenieter en directeur-bestuurder van de Residence.

Hans Becker is, samen met zus Inez bevlogen over het geluksgerichte concept dat bij de Humanitashuizen is bewezen. Het prettig verblijven van ouderen met of zonder beperkingen, jong en oud, rijk of arm, lokaal of niet lokaal, levert een smeltkroes van leuke gesprekken op. De familie of bezoekers worden nauw betrokken bij het hele gebeuren. Het herinneringsmuseum roept emoties op en biedt vele conversation pieces.

Geluksmodel volgens Becker

‘Gelukkig oud worden’ samengevat in vier kernwaarden:
Ja-cultuur • Eigen regie •  Eigen actieve inbreng – Familiebetrokkenheid in een positieve sfeer

De ja-cultuur

Een positieve grondhouding en sfeer met de nadruk op de leuke dingen. Van het houden van huisdieren, bridgen in het restaurant, schilderen in het atelier tot aan het verpozen aan de bar. Vanuit de ‘ja cultuur’ denk je aan het welzijn van de mensen.

Eigen regie

De nadruk leggen op de dingen die wél kunnen, voor zowel cliënt, familie als medewerker. Mensen moeten zelf kunnen beslissen over hoe hun leven eruit ziet. Zorg met handen op de rug.

Eigen actieve inbreng

Eigen werkzaamheid en het gebruik van eigen capaciteiten, alsmede het scheppen van de mogelijkheden daartoe.
Dingen “zélf doen” dat geeft eigenwaarde en houdt je overgebleven functies overeind of brengen ze zelfs terug. Menselijk geluk bestaat uit twee pijlers, enerzijds individueel, baas zijn over je eigen leven en anderzijds ergens bijhoren. Hiermee is de core-business verbreed van alleen ‘cure’ en ‘care’ naar ‘welzijn’ en ‘wonen’.

Familiebetrokkenheid

De familiebetrokkenheid in een positieve sfeer is een speciale vorm van sociale interactie met alle belangengroepen. Het gaat hier niet alleen om een open communicatie tussen de cliënt en de medewerkers. Maar ook de interactie met de familie, vrijwilligers, leveranciers en mensen van buiten dragen hieraan bij.

Als je “vraag-gestuurd” wilt werken moet je ook naast de ciënt de familie vragen waar zij behoefte aan hebben. De cliënt is namelijk tevreden als de familie langskomt, dat vinden zij vaak het allerbelangrijkst en ook hier geldt de Ja cultuur.

Gelukkig oud worden in de Residence ook voor u interessant?

Neem vandaag nog contact met ons op 0181-740 740