Zorghaven

Zorghaven woongroep

Kleinschalige huisvesting voor mensen met geheugenproblemen en 24/7 intensieve zorgbehoefte.

De ZorgHavengroep is opgericht vanuit de gedachte om een organisatie op te bouwen die echt staat voor punten die wij belangrijk vinden binnen de ouderenzorg.

De ZorgHavengroep is een particulier initiatief ontstaan uit onze passie voor ouderenzorg. Beiden hebben wij vele jaren ervaring in de ouderenzorg, waar wij steeds vaker zagen dat ouderen niet de persoonlijke aandacht en zorg kregen die zij nodig hebben en daarnaast ook verdienen.

Om ouderen de mogelijkheid te bieden dit wel te ervaren, zijn wij gestart met het opzetten van kleinschalige woonzorgvoorzieningen, gevestigd op unieke locaties. Mede door de kleinschalige opzet van onze zorglocaties waarborgen wij onze visie dat de eigen leefstijl en gewoonten van thuis zoveel mogelijk gehandhaafd moeten kunnen blijven. Daarnaast hebben wij onze organisatie gebouwd rondom de kenmerken persoonlijke aandacht, respect, veiligheid en geborgenheid voor onze bewoners.

Geluksmodel volgens Becker

‘Gelukkig oud worden’ samengevat in vier kernwaarden:
Eigen regie • De ja-cultuur • Use it or lose it • Extended family-aanpak

Eigen regie

De nadruk leggen op de dingen die (nog) wél kunnen, voor zowel cliënt als medewerker. Mensen moeten zelf kunnen beslissen over hoe hun leven eruit ziet, dus “helpen met de handen op de rug”

De ja-cultuur

Een positieve grondhouding en sfeer met de nadruk op de leuke dingen. Van het houden van vijf katten, tot aan een het hebben van honden of hele dagen aan de bar zitten. Vanuit de “ja-cultuur” denk je aan het welzijn van de
mensen.

Use it or lose it

Eigen werkzaamheid en het gebruik van eigen capaciteiten, alsmede het scheppen van de mogelijkheden daartoe.
Dingen “zélf doen” dat geeft eigenwaarde en houdt je overgebleven functies overeind of brengen ze zelfs terug. Menselijk geluk bestaat uit twee pijlers, enerzijds individueel, baas zijn over je eigen leven en anderzijds ergens bijhoren. Hiermee is de core-business verbreed naar ‘cure’, ‘care’, ‘welzijn’ en ‘wonen’.

Extended family-aanpak

Een speciale vorm van sociale interactie met alle belangengroepen. Het gaat hier niet alleen om open en eerlijke communicatie tussen de cliënt en de medewerkers. Maar ook de interactie met de familie, vrijwilligers, leveranciers en mensen van buiten dragen hieraan bij.

Als je “vraag-gestuurd” wilt werken moet je ook de familie vragen waar zij behoefte aan hebben. De cliënt is namelijk tevreden als de familie langskomt, dat vinden zij vaak het allerbelangrijkst en ook hier geldt de Ja cultuur.

Gelukkig oud worden in de Residence ook voor u interessant?

Neem vandaag nog contact met ons op 0181-740 740